Privatlivspolitik

Silkeborg IF A/s

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Silkeborg IF A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Silkeborg IF A/S
CVR 26397731
Ansvej 104
8600 Silkeborg
sif@silkeborgif.com
+45 8680 4477

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdag og betalingskortoplysninger.

3. Hvordan indsamler vi personoplysninger

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv oplyser ved at indtaste dem i vores systemer (herunder billetsystem, merchandiseshop og ved nyhedsbrev-tilmelding).

4. Hvorfor indsamler vi personoplysninger

Vi behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af disse formål:

 • at administrere og tilbyde produkter og services, som du har bedt om eller har udtrykt interesse i
 • at administrere konkurrencer, som du deltager i
 • at kommunikere med dig hvis ydelsen, du har bedt om, ikke er tilgængelig eller hvis andre uforudsete omstændigheder opstår
 • at kunne opfylde eventuelle kontraktlige forpligtelser over for dig

5. På hvilket grundlag behandles dine oplysninger

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten

 • På grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a),
 • Som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b),
 • Som følge af, at vi er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c),
 • Fordi det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke oplyser de påkrævede personoplysninger, kan vi ikke tilbyde den efterspurgte ydelse.

6. Videregivelse eller overførsel af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre:

 • du giver samtykke hertil,
 • det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse over for dig, eller
 • hvis vi er retsligt forpligtet hertil.

I disse tilfælde kan videregivelse ske til sponsorer, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber eller pensionsselskaber.

Vi benytter os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af selskabet. Databehandlerne er ikke berettigede til at anvende dine personoplysninger til andre formål.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

8. Videoovervågning

 
Formål
JYSK park er videoovervåget med henblik på at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet for JYSK park, samt for at kunne dokumentere uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet, hvis sådanne alligevel sker.
 
Kategorier af personoplysninger vi behandler
Billede- og videooptagelser.
 
Lovhjemmel
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til de nævnte formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet og dokumentere sådanne hændelser, hvis de alligevel indtræffer.
 
Modtagere af personoplysninger
Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.
Oplysningerne kan derudover videregives til:
Politiet og klubbens/stadionejers advokater i forbindelse med overtrædelse af ordensreglementet, og
DBU’s disciplinære system ved behandling af disciplinære sager.
 
Opbevaring
Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.
Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os enten ved at sende en e-mail til sif@silkeborgif.com eller ved skriftlig henvendelse til:
Silkeborg IF A/S
Ansvej 104
8600 Silkeborg
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Sidst opdateret 26.01.2022

Næste Kamp

3F Superliga

Søndag d. 21.07. kl. 14.00
Scroll til toppen