Generalforsamling 2023

Til orientering afholdes der ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 17.00.

Til orientering afholdes der ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

tirsdag den 25. april 2023 kl. 17.00.


Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv samt vederlagsrapport fremgår her. 


Årsrapporten 2022 er tilgængelig elektronisk og kan ses her. 

Årsrapporten kan også afhentes som fysisk eksemplar på selskabets kontor, JYSK park, Ansvej 104, 3. sal, 8600 Silkeborg, som er åbent på hverdage kl. 9-15.

Tilmelding

En aktionær, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal give selskabet meddelelse om sin deltagelse senest fredag den 21. april 2022 kl 23.59.

Tilmelding kan ske via Aktionærportalen. Enten via NemID eller tidligere fremsendt Brugernavn og Adgangskode. En bekræftelse på tilmeldingen med det tilhørende adgangskort bliver sendt via e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i Aktionærportalen. Blanket til manuel bestilling af adgangskort findes her.

Fuldmagt og brevstemmer

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling, kan stemme via fuldmagt eller brevstemme. Aktionæren kan give fuldmagt til en navngiven tredjemand efter eget valg eller til selskabets bestyrelse. Såfremt en aktionær giver fuldmagt til bestyrelsen, vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Der er også mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvorledes man ønsker at ens stemmer bliver afgivet.

Fuldmagten skal være kommet frem til selskabet senest fredag den 21. april 2023 kl. 23.59.

Fuldmagt kan afgives enten via Aktionærportalen eller ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagt enten via post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby eller e-mail til gf@scomputershare.dk

Fuldmagtsblanketten findes her. 


Hvis en aktionær ønsker at give fuldmagt til tredjemand, skal aktionærer give selskabet meddelelse om sin deltagelse (se ovenfor under ”Tilmelding”)


Forud for generalforsamlingen kan afgivne fuldmagter til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til selskabet via post eller e-mail til info@computershare.dk


Det er også muligt at brevstemme. Bemærk venligst, at det ikke er muligt både at stemme via fuldmagt og brevstemme. Det er heller ikke muligt at tilbagekalde en brevstemme, når den først er afgivet.

Brevstemme skal være kommet frem til selskabet senest fredag den 21. april 2023 kl. 23.59.

Brevstemmer kan afgives via Aktionærportalen eller ved at returnere den udfyldte, daterede og underskrevne brevstemmeblanket enten via post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby eller e-mail til gf@scomputershare.dk


Brevstemmeblanketten findes her.


Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen indsende skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse. Spørgsmål skal sendes via e-mail til: sif@silkeborgif.com. Af praktiske årsager bedes aktionærerne stille spørgsmål senest fredag den 21. april 2022 kl. 16.00.


Repræsentanter for pressen

Repræsentanter for pressen skal kontakte kommunikationschef Thomas Nørgaard Andersen via e-mail tna@silkeborgif.com senest mandag den 24. april 2023 kl. 16.00 for at få adgang til den ordinære generalforsamling.


Scroll til toppen

Menu