Generalforsamling 2021

Til orientering afholdes der ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

onsdag den 28. april 2021 kl. 17.00
som elektronisk generalforsamling uden fremmøde

Indkaldelse samt dagsorden fremgår her.
Bestyrelsens kompetencer og ledelseshverv kan ses her. 
Vederlagsrapport 2020 kan ses her.

Årsrapporten 2020 er tilgængelig elektronisk og kan ses her. Årsrapporten kan også afhentes på selskabets kontor, JYSK park, Ansvej 104, 3. sal, 8600 Silkeborg. Åbent hverdage 9-15, indgang gennem yderdøren Søholthuset.

Praktiske oplysninger

Den ordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde i henhold til §1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der som følge af COVID-19-pandemien giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger.

Deltagelse i den ordinære generalforsamling skal ske via LUMI AGM , som kan tilgås via tablet, smartphone eller via en computer.

LUMI AGM giver aktionærerne mulighed for at deltage virtuelt i den ordinære generalforsamling.

Oplysninger om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse og oplysning om minimumssystemkrav, vil forud den ordinære generalforsamling blive sendt via e-mail til de aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen. E-mailen vil blive fremsendt til den e-mailadresse, der er noteret i Aktionærportalen.

Den enkelte aktionær er selv ansvarlig for at have tablet, smartphone eller en computer med adgang til internettet, samt at aktionæren på tidspunktet for den ordinære generalforsamling her en funktionsdygtig og tilstrækkelig internetforbindelse.

Da kommunikation og afstemning på den ordinære generalforsamling foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelse på de elektroniske forbindelser. Disse forsinkelser kan potentielt vare flere minutter.

Bemærk venligst, at den aktionær, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling virtuelt, skal anmelde sin deltagelse til selskabet som beskrevet nedenfor under Tilmelding.

Tilmelding

En aktionær, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling virtuelt, skal give selskabet meddelelse om sin deltagelse senest fredag den 23. april 2021 kl 23.59.

Tilmelding kan ske via Aktionærportalen. Enten via NemID eller tidligere fremsendt Brugernavn og Adgangskode.

En bekræftelse på tilmeldingen med det tilhørende adgangskort bliver sendt via e-mail til den e-mailadresse, som aktionæren har registreret i Aktionærportalen.

Fuldmagt og brevstemmer

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage virtuelt i den ordinære generalforsamling, kan stemme via fuldmagt eller brevstemme.

Aktionæren kan give fuldmagt til en navngiven tredjemand efter eget valg eller til selskabets bestyrelse.

Såfremt en aktionær giver fuldmagt til bestyrelsen, vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Der er også mulighed for at give fuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvorledes man ønsker at ens stemmer bliver afgivet.

Fuldmagten skal være kommet frem til selskabet senest fredag den 23. april 2021 kl. 23.59.

Fuldmagt kan afgives enten via Aktionærportalen eller ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagt enten via post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby eller e-mail til gf@scomputershare.dk

Fuldmagtsblanketten findes her. 

Hvis en aktionær ønsker at give fuldmagt til tredjemand, skal aktionærer give selskabet meddelelse om sin deltagelse (se ovenfor under ”Tilmelding”)

Forud for generalforsamlingen kan afgivne fuldmagter til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til selskabet via post eller e-mail til mh@silkeborgif.com

Det er også muligt at brevstemme. Bemærk venligst, at det ikke er muligt både at stemme via fuldmagt og brevstemme. Det er heller ikke muligt at tilbagekalde en brevstemme, når den først er afgivet.

Brevstemme skal være kommet frem til selskabet senest mandag den 26. april 2021 kl. 16.00.

Brevstemmer kan afgives via Aktionærportalen eller ved at returnere den udfyldte, daterede og underskrevne brevstemmeblanket enten via post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby eller e-mail til gf@scomputershare.dk

Brevstemmeblanketten findes her.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen indsende skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse. Spørgsmål skal sendes via e-mail til: sif@silkeborgif.com. Af praktiske årsager bedes aktionærerne stille spørgsmål senest mandag den 26. april 2021 kl. 16.00.

Derudover har aktionærer mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse og revisor på den ordinære generalforsamling ved hjælp af chatfunktionen i LUMI AGM.

Repræsentanter for pressen

Repræsentanter for pressen skal kontakte Niels Frydenlund via e-mail fryd@silkeborgif.com senest mandag den 26. april 2021 kl. 16.00 for at få adgang til den ordinære generalforsamling.

Seneste nyheder

Næste Kamp

3F Superliga

Scroll til toppen

Menu