Behandling af persondata om frivillige i

Silkeborg IF A/S
Ansvej 104
8600 Silkeborg

Tlf.: 86804477
CVR nr.: 26397731
E-mail: sif@silkeborgif.com

Silkeborg IF A/S behandler som led i sin personaleadministration en række almindelige oplysninger om dig. Oplysninger behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) for at kunne opfylde aftalen med dig om dit frivillige virke i Silkeborg IF A/S.

De oplysninger, Silkeborg IF A/S behandler om sine frivillige, er helt eller delvist: navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato og arbejdsopgaver.

Silkeborg IF A/S vil som udgangspunkt ikke behandle nogen følsomme oplysninger om dig.

Oplysninger behandles udelukkende til brug for dit frivillige virke i klubben.

I forbindelse med en evt. tvist mellem Silkeborg IF A/S og dig som frivillig, kan dine personoplysninger blive videregivet til advokat.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret indtil udgangen af det år du ikke længere udfører frivilligt arbejde for Silkeborg IF A/S. Herefter vil dine oplysninger blive slettet med mindre sag verserer eller med rette kan forventes at blive anlagt, idet oplysninger da gemmes, indtil sådan sag er afsluttet.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Silkeborg IF A/S har om dig ved at skrive til: sif@silkeborgif.com. Du har også ret til at få korrigeret dine oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom du har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering i overensstemmelse med lovgivningen, hvorvidt din anmodning om indsigelse, sletning mv. kan imødekommes.

Hvis du har givet samtykke til behandling af visse oplysninger, f.eks. brug af dit billede på hjemmesiden, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at skrive til: sif@silkeborgif.com.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i strid med lovgivningen kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., e-mail dt@datatilsynet.dk

Kun de ansatte i Silkeborg IF A/S, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til dine personoplysninger, har adgang til disse.

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved på https://www.silkeborgif.com/privatlivspolitik-frivillige/.

Scroll til toppen